Základní informace oddílu

Náš oddíl se aktivně věnuje sokolské všestrannosti, to znamená plavání, gymnastice, šplhu a atletice. V rámci všestrannosti jezdíme na župní přebory v jednotlivých sportech, kde se bojuje o postup na Přebor České obce Sokolské. Dále jezdíme na závody sportovní gymnastiky a Malý teamgym. Cvičenci našeho oddílu v roce 2018 nacvičovali skladbu Cirkus na XVI. Všesokolský slet v Praze.

Oddíl má mnohaletou tradici a nemálo velkých úspěchů za sebou, ale i před sebou. Naše jednota patří do župy Podkrkonošské-Jiráskovi, která se řadí mezi jedny z nejlepších v sokolské všestrannosti. Svědčí o tom naše výsledky na každoročním přeboru ČOS v sokolské všestrannosti nejen staršího žactva, dorostu a dospělých, ale i mladšího žactva.

Scházíme se v polické sokolovně každý týden v úterý a pátek od 15 hodin.Tréninky jsou rozděleny na dvě části. První část je určena začátečníkům (15:00-16:30). Naopak druhá je pro pokročilé (16:30-18:30). Případné zájemce prosíme o dřívější nahlášení přes kontaktní formulář v sekci KONTAKT, emailem nebo po telefonické domluvě.


Beseda - Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami a lidem, kteří namají přístup ke zdravotní péči. Organizace působí ve vice než 70 zemích světa.


Noc sokoloven je za námi

v sobotu 28.9. od 15 hodin nás čekal velmi bohatý program pro všechny návštěvníky.

fotky zde


Památný den sokolstva poprvé jako Významný den ČR

Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku našich tragicky zesnulých bratrů a sester. V roce 2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší pozornost. DĚKUJEME

foto

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .